Tipsa en vän  Skriv uttextFörminska textenFörstora texten
 
Om njurcancer

Typer

Flera typer av tumörer kan bildas i njurarna, både godartade och elakartade. Godartade tumörer har god prognos. Elakartade tumörer eller cancer har sämre prognos. Njurcellscancer är den typ av cancer som är vanligast i njurarna. Njurcellscancer står för upp till 85 % av alla fall av cancer i njurarna.

Godartade njurtumörer

  • Angiomyolipom
  • Onkocytom
  • Renalt adenom
Elakartade njurtumörer eller njurcancer Förekomst
  • Njurcellscancer
80-85 %
  • Övergångsepitelcancer
5-10 %
  • Wilms tumör (nefroblastom)
5-6 %
  • Njursarkom
under 1 %

Njurcellscancer är utan jämförelse den vanligaste formen av cancer i njurarna. Njurcellscancer har sitt ursprung i njurbarken. Njurcellscancer växer på olika sätt och de olika tumörtyperna får olika utseende.

 

De indelas i:

Njurcellscancer av klarcellstyp (75-85 %)

Den allra vanligaste typen av njurcellscancer kallas klarcellscancer. Klarcellerna innehåller fett som tvättas bort innan cellerna studeras i mikroskop och dessa fettrika områden ser ”klara” ut.

Mikroskopbild av den vanligaste formen av njurcellscancer, klarcellstyp.

Övriga typer av njurcellscancer

Övriga typer av njurcancer är papillär cancer, kromofob cancer, samlingsrörscancer och oklassificerad njurcellscancer.

De flesta med njurcancer har således klarcellig njurcellscancer. Denna cancertyp har studerats mycket och det finns idag goda kunskaper om mekanismerna i cancercellerna.

Wilms tumör

Barn kan drabbas av en speciell typ av njurcancer som kallas Wilms tumör eller nefroblastom. Tillståndet är relativt sällsynt och drabbar 1 av 100 000 barn. Likväl står Wilms tumör för 5 % av alla fall av barncancer. Genomsnittsåldern vid diagnos är 3,5 år.

 

Upp

Diagnos

Diagnos

Njurcancer kan upptäckas med hjälp av olika undersökningsmetoder.

Medicinsk behandling

Medicinsk behandling

Det finns många typer av behandlingar för njurcancer men alla är inte lika effektiva.

Livet efter behandling

Livet efter behandling

Efter behandlingen är det viktigt att återvinna kontrollen över sitt eget liv.

Njurens funktion

Njurens funktion

Njurarnas uppgift är att avlägsna avfallsämnen och reglera vätske- och salthalten i kroppen.