Tipsa en vän  Skriv uttextFörminska textenFörstora texten
 
Om njurarna

Njurarna och urinvägarna bildar en enhet som producerar och utsöndrar urin. Njurarna har flera uppgifter, däribland att avlägsna avfallsämnen och reglera vätske- och saltbalansen. När det råder vätskebrist reglerar njurarna balansen genom att utsöndra mycket små mängder urin. När kroppen innehåller mycket vätska, kan urinvolymen öka dramatiskt. Njurarna har en speciell uppbyggnad. För att förstå hur njurarna producerar urin, måste man känna till deras uppbyggnad. Njurarna är sammankopplade med urinvägarna som leder urinen ut ur kroppen.

Njurarna tar emot mycket av det blod som varje minut pumpas ut av hjärtat. Från blodet som strömmar in i njurarna filtreras blodplasma över i små rörsystem inuti njurarna. Rören är små men det finns väldigt många av dem. Varje njure har 1 miljon sådana rörsystem som kallas nefron. Det mesta av det som filtreras över i rörsystemet går tillbaka till blodet genom reabsorption. I huvudsak hålls nyttiga ämnen kvar i kroppen medan endast mindre mängder avfallsämnen återförs till blodet.

Njurarna har också uppgiften att producera och utsöndra signalsubstanser.

Njurarna och urinvägarna i kroppen.

Anatomi  

Njurarna och urinvägarna är nära sammankopplade som en enhet. Njurarna producerar urin som transporteras ut ur kroppen via urinvägarna.

Makroanatomi  

Båda njurarna sitter längst bak i bukhålan mot ryggsidan. Ovanpå njurarna sitter binjurarna.

Mikroanatomi  

I vardera njuren innehåller njurbarken 1 miljon nefron. Nefronen har förmågan att producera urin.

Fysiologi 

I njurarna möts blodkärl och urinvägar. Urin produceras genom att blodplasma pressas över i urinvägarna med hjälp av filtration.

Nefronets funktion 

Nefron producerar urin och är de minsta funktionella enheterna i njurarna.

Njurens funktion 

Njurarna producerar urin som utsöndras via urinvägarna. Utöver detta, har de en rad andra viktiga funktioner.

 

Njurens funktion

Njurens funktion

Njurarnas uppgift är att avlägsna avfallsämnen och reglera vätske- och salthalten i kroppen.

Diagnos

Diagnos

Njurcancer kan upptäckas med hjälp av olika undersökningsmetoder.