Tipsa en vän  Skriv uttextFörminska textenFörstora texten
 
Livet med njurcancer

Blod i urinen

Blod i urinen, eller hematuri, är ett vanligt symtom. Det kan komma från njurarna och urinvägarna. Man skiljer mellan två förekomster av blod i urinen:

 • Blod i urinen som är synligt för blotta ögat (makroskopisk hematuri)
 • Blod i urinen som bara är synligt i mikroskop (mikroskopisk hematuri)

Vid synligt blod i urinen handlar det om större mängd blod, och urinens färg kan då vara rosa, röd eller kaffefärgad.

 

Orsaker till blod i urinen

Blod i urinen kan komma från njurarna eller urinvägarna.

Vid undersökning är det möjligt att påvisa orsaken till blod i urinen hos hälften av patienterna. Hos den andra hälften går det inte att hitta någon orsak. Då kan orsaken ha försvunnit, blödningen kan ha berott på en skada i urinvägarnas vägg som har läkt av sig själv, eller också kan man helt enkelt inte hitta någon orsak.

Vanliga orsaker är:

 • Sten i urinvägarna
  Stenar kan bildas i hela urinvägssystemet: njurbäcken, urinledare och urinblåsa.
 • Infektion i urinvägarna
  Njurbäckeninflammation, blåskatarr och infektion i urinröret
 • Sjukdom i njurarna
  Den vanligaste njursjukdomen som orsakar blod i urinen kallas njurinflammation eller nefrit
 • Sjukdom i prostata
  Inflammation i prostata eller godartad förstöring av prostata
 • Cancersjukdom
  Njurcancer, njurbäckencancer och blåscancer
 • Skador i urinvägarna
  Skador kan uppstå vid trauma mot nedre delen av buken eller bäckenet

Blod i urinen måste alltid undersökas och utredas av läkare.

 


Uppdaterad 12 oktober, 2010

Upp

Njurens funktion

Njurens funktion

Njurarnas uppgift är att avlägsna avfallsämnen och reglera vätske- och salthalten i kroppen.

Diagnos

Diagnos

Njurcancer kan upptäckas med hjälp av olika undersökningsmetoder.

Medicinsk behandling

Medicinsk behandling

Det finns många typer av behandlingar för njurcancer men alla är inte lika effektiva.

Livet efter behandling

Livet efter behandling

Efter behandlingen är det viktigt att återvinna kontrollen över sitt eget liv.